Hvordan ser fremtidens digitale muligheder ud for mennesker med handicap og social udsathed? Hvorfor er det vigtigt at inddrage brugerne i den udvikling? Og hvordan forankrer vi de nye teknologier, så de bliver levedygtige?

Der er ingen tvivl om, at fremtiden er digital. Men den skal også være inkluderende, social og økonomisk bæredygtig. Det er omdrejningspunktet for konferencen Fælles Digital Fremtid. Gennem tre temaer, der alle tager udgangspunkt i sociale, digitale løsninger, vil du blive inspireret, involveret og få nye indsigter med hjem i tasken.