Borgernes idéer til AVI

Hos Afdeling for Velfærdsinnovation (AVI) i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er borgernes ønsker, behov og input i høj grad afsæt for de indsatser, der iværksættes.

Ambitionen er, at borgerne drivkraften bag AVI’s arbejde. Men det har været en udfordring for AVI på en systematisk, struktureret og motiverende måde at få disse afgørende input fra borgerne. Med udviklingen af den online borgerportal “God Idé” ændres dette.