Satspuljemidler bærer frugt

ULF har siden 2014 arbejdet med projekt Mine Egne Penge, der er finansieret af satspuljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Målet med projektet er, at give unge og voksne mennesker med udviklingshæmning redskaber, så de bedre selv kan styre deres privatøkonomi.

Mennesker med kognitive udfordringer har store udfordringer med at forstå penges værdi. Det er afgørende, at de har forskellige typer af redskaber som understøtter øget selvhjulpenhed. Social Digital har hjulpet ULF med udvikle en brugerrettet hjemmeside, hvor brugere hurtigt og enkelt får overblik over relevante emner under privatøkonomi.