Det handler om trivsel – ikke mistrivsel

Psykiatrifonden og Trygfonden har sammen udviklet projekt TRIV NU til folkeskolen. Med udgangspunkt i 24 karakterstyrker, som kan identificeres hos alle mennesker, er et undervisningsmateriale blevet udviklet sammen med lærere og elever i Region Sjælland. Flere studier viser, at et fokus på skoleelevers karakterstyrker har gavnlig effekt på klasserelationer, engagement, glæde ved skolen, selvværd og øget faglighed. I et tæt samarbejde har vi udviklet en digital version af TRIV NU, som skal udbredes til folkeskoler i hele Danmark.