Elever og lærere har været med hele vejen

Elever i folkeskolen har været med i udviklingsprocessen fra begyndelsen. Sammen identificerede vi behov og udfordringer. På det grundlag faciliterede Social Digital et designforløb, som resulterede i konkrete bud på funktioner, UX og brugerflader. I en iterativ proces over 8 måneder har elever og lærere været inddraget frem mod den endelige digitale løsning, som det ser ud i dag.