En visuel kravsspecifikation

For at sikre den bedst mulige kommunikation og proces mellem de forskellige parter i projektet udarbejdede vi en visuel kravspecifikation til “God Idé.”

Denne type kravsspecifikation tager udgangspunkt i et ønske om, at alle parter – også dem, der ikke til hverdag beskæftiger sig med udvikling af digitale løsninger – har en fælles forståelse for sammenhængen mellem funktioner, servicedesign og tekniske krav.

Den visuelle kravspecifikation er således et arbejdsredskab, der i høj grad sikrer det fælles sprog i udviklingsprocessen.