Indsigter bruges til videre udvikling

Målet med det Sociale Design Sprint for KMD var at udvikle en fælles, digital måde til at involvere borgerne mere i deres eget forløb. Prototypen blev på dag fem testet på både potentielle brugere og på fagpersoner.

Indsigterne fra testen og hele sprintet skal KMD bruge til at videreudvikle den borgervendte og dialogbårne del af deres Nexus-løsning.