Kortlægning af personligt netværk skaber trivsel

Et godt socialt netværk er med til at øge menneskers livskvalitet og har stor betydning for helbred og trivsel. Derfor har Center for Netværk og Socialpsykiatrisk Center i Gentofte Kommune siden 2016 arbejdet med pilotprojektet ’Netværk som social kapital’. I dette projekt stod det hurtigt klart, at der var muligheder i at udvikle et redskab – digitalt eller analogt – til at understøtte arbejdet med psykisk sårbare borgeres trivsel. Gentofte Kommune hyrede Social Digital til at udvikle og teste idéen om et digitalt trivselskort til borgerne.