Sammen finder vi den rigtige løsning

I samarbejde med borgere og fagprofessionelle fra Social & Handicap i Gentofte Kommune har vi i 2017 gennemført et springbræt-forløb. Forløbet havde til formål at klarlægge behovet for et digitalt trivselskort både blandt borgere og andre stakeholders. Derudover var det at undersøge, hvordan en digital løsning kan designes og give værdi for den enkelte psykisk sårbare borger.