Digitalt trivselskort

Brugerinddragende forstudie

Psykisk sårbare borgere co-designer prototype sammen med Gentofte Kommune

Ydelse

Springbræt

Område

Socialpsykiatri og handicap

Kortlægning af personligt netværk skaber trivsel

Et godt socialt netværk er med til at øge menneskers livskvalitet og har stor betydning for helbred og trivsel. Derfor har Center for Netværk og Socialpsykiatrisk Center i Gentofte Kommune siden 2016 arbejdet med pilotprojektet ’Netværk som social kapital’. I dette projekt stod det hurtigt klart, at der var muligheder i at udvikle et redskab – digitalt eller analogt – til at understøtte arbejdet med psykisk sårbare borgeres trivsel. Gentofte Kommune hyrede Social Digital til at udvikle og teste idéen om et digitalt trivselskort til borgerne.

Sammen finder vi den rigtige løsning

I samarbejde med borgere og fagprofessionelle fra Social & Handicap i Gentofte Kommune har vi i 2017 gennemført et springbræt-forløb. Forløbet havde til formål at klarlægge behovet for et digitalt trivselskort både blandt borgere og andre stakeholders. Derudover var det at undersøge, hvordan en digital løsning kan designes og give værdi for den enkelte psykisk sårbare borger.

En god investering

Springbræt-forløbet er et brugerinddragende forstudie med grundig brugerresearch og identificering af brugernes behov. Dette springbræt danner grundlag for Gentofte Kommunes videre arbejde med trivselskort. Derudover bidrager det til implementeringen af Gentofte Kommunes netværksstrategi på området.