KMD Nexus

Dialog med borgeren

Design sprint med mål om at inddrage borgeren mere i eget forløb

Ydelse

Social Design Sprint

Område

Socialområdet

En samlet platform til borgerforløb

Arbejdet med borgerforløb på tværs af forvaltninger og systemer kan ofte give udfordringer og ende med ikke at tage hensyn til den enkelte borgers behov og ønsker. KMD Nexus giver kommuner en samlet platform til borgerforløb. Her kan der samarbejdes om effektive forløb, der hænger sammen på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

For at udforske mulighederne for at skabe et dialogredskab i KMD Nexus, som kan inddrage borgerne mere i eget forløb, hyrede KMD Social Digital til at facilitere et Social Design Sprint.

Brugerne er med hele vejen i vores design sprint

I Design Sprintet deltog repræsentanter fra Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Første del af sprintet foregik på Jonstrupvang – et botilbud for mennesker med cerebral parese, mens anden del foregik på Skovvænget – et botilbud for mennesker med psykisk sårbarhed. Derudover var 3Kløveren, et døgntilbud for børn og unge med udviklingshæmning, også repræsenteret.

At få de potentielle brugere i målgruppen repræsenteret i hele processen på denne måde er helt særlig for vores version af Social Design Sprint.

Indsigter bruges til videre udvikling

Målet med det Sociale Design Sprint for KMD var at udvikle en fælles, digital måde til at involvere borgerne mere i deres eget forløb. Prototypen blev på dag fem testet på både potentielle brugere og på fagpersoner.

Indsigterne fra testen og hele sprintet skal KMD bruge til at videreudvikle den borgervendte og dialogbårne del af deres Nexus-løsning.