Københavns Kommune

Borgernes idéer til kommunen

En design- og udviklingsproces med borgerne i centrum.

Ydelse

Digital projektledelse og konceptudvikling

Område

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Borgernes idéer til AVI

Hos Afdeling for Velfærdsinnovation (AVI) i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er borgernes ønsker, behov og input i høj grad afsæt for de indsatser, der iværksættes.

Ambitionen er, at borgerne drivkraften bag AVI’s arbejde. Men det har været en udfordring for AVI på en systematisk, struktureret og motiverende måde at få disse afgørende input fra borgerne. Med udviklingen af den online borgerportal “God Idé” ændres dette.

Fra indledende processer til færdig løsning

Social Digital har hjulpet AVI med udviklingsprocessen for “God Idé” fra start til slut – fra de indledende overvejelser, behov og prioriteringer til implementering af løsningen i samspil med de eksisterende kommunale digitale processer og systemer.

Vores sociale design sprint var et centralt element i processen, hvor både fagprofessionelle med borgerkontakt og borgerne selv var med i design- og testprocessen for at sikre motivation, relevans og tilgængelighed.

En visuel kravsspecifikation

For at sikre den bedst mulige kommunikation og proces mellem de forskellige parter i projektet udarbejdede vi en visuel kravspecifikation til “God Idé.”

Denne type kravsspecifikation tager udgangspunkt i et ønske om, at alle parter – også dem, der ikke til hverdag beskæftiger sig med udvikling af digitale løsninger – har en fælles forståelse for sammenhængen mellem funktioner, servicedesign og tekniske krav.

Den visuelle kravspecifikation er således et arbejdsredskab, der i høj grad sikrer det fælles sprog i udviklingsprocessen.