TRIV NU

Mental sundhed I skolen

En ny, interaktiv måde at arbejde med trivsel på

Ydelse

Digital projektledelse, Forankring

Område

Folkeskolen

Det handler om trivsel - ikke mistrivsel

Psykiatrifonden og Trygfonden har sammen udviklet projekt TRIV NU til folkeskolen. Med udgangspunkt i 24 karakterstyrker, som kan identificeres hos alle mennesker, er et undervisningsmateriale blevet udviklet sammen med lærere og elever i Region Sjælland. Flere studier viser, at et fokus på skoleelevers karakterstyrker har gavnlig effekt på klasserelationer, engagement, glæde ved skolen, selvværd og øget faglighed. I et tæt samarbejde har vi udviklet en digital version af TRIV NU, som skal udbredes til folkeskoler i hele Danmark.

En ny, interaktiv måde at arbjede med trivsel

TRIV NU er et digitalt læremiddel om de 24 karakterstyrker. TRIV NU er en webapp, som kan tilgås fra alle devices via en browser. Læreren benytter den digitale tavle, mens eleverne logger ind via UNI-login på deres smartphones, tablets eller laptops. I korte videoer bliver alle introduceret til ny viden og aktiviteter. Flere af aktiviteterne er interaktive, hvor eleverne sender styrker op til den digitale tavle. Resultaterne bliver vist for alle og danner grundlag for en positiv fælles dialog.

Elever og lærere har været med hele vejen

Elever i folkeskolen har været med i udviklingsprocessen fra begyndelsen. Sammen identificerede vi behov og udfordringer. På det grundlag faciliterede Social Digital et designforløb, som resulterede i konkrete bud på funktioner, UX og brugerflader. I en iterativ proces over 8 måneder har elever og lærere været inddraget frem mod den endelige digitale løsning, som det ser ud i dag.