Innovationsforløb

Fælles digital udvikling

NGO'ere på socialområde tog social innovation i egen hånd

Ydelse

Sprint og springbræt

Område

Handicaporganisationerne

Brugernes reelle behov er en overset ingrediens

NGO’erne på handicapområdet har ikke tidligere haft en fælles platform til at udvikle nye, digitale løsninger til deres medlemmer. Oftest er det andre aktører, der beslutter hvilke digitale løsninger, der skal bygges. Mange af disse NGO’ere har ønsket at sætte sig i førersædet for social innovation. I 2015 lancerede vi SPRINT, som en platform for brugerdrevet, digital innovation med handicaporganisationer. SPRINT er sidenhen blevet videreudviklet til Springbræt.

Sammen om brugerdrevet digital innovation

Social Digital udviklede SPRINT, så handicaporganisationer og brugere selv kan definere de reelle problemer og behov, der skal udvikles digitale løsninger til.

NGO’erne får i et SPRINT-forløb: teknologividen, designværktøjer og netværk til at konceptudvikle fremtidens sociale IT-løsninger. Deltagerne kommer gennem alt fra behovsafdækning, ide- og konceptudvikling til design af prototyper og strategi for fundraising til eget digitalt projekt.

En ny vej til brugerindvolvering

Social Digital har stået for designet af SPRINT og været procesfacilitator for deltagernes idéudvikling, konceptdesign, løbende brugertest og prototyper. Derudover har vi bidraget med faglig ekspertise med hensyn til at konkretisere handicaporganisationernes strategi for fundraising og realisering af de digitale projektidéer efter SPRINT.