Udviklingshæmmedes Landsforbund

Mine egne penge

En solid løsning til mennesker med udviklingshæmning

Ydelse

Design af hjemmeside

Område

Udviklingshæmmede

Satspuljemidler bærer frugt

ULF har siden 2014 arbejdet med projekt Mine Egne Penge, der er finansieret af satspuljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Målet med projektet er, at give unge og voksne mennesker med udviklingshæmning redskaber, så de bedre selv kan styre deres privatøkonomi.

Mennesker med kognitive udfordringer har store udfordringer med at forstå penges værdi. Det er afgørende, at de har forskellige typer af redskaber som understøtter øget selvhjulpenhed. Social Digital har hjulpet ULF med udvikle en brugerrettet hjemmeside, hvor brugere hurtigt og enkelt får overblik over relevante emner under privatøkonomi.

Et redskab som virker

Hjemmesiden er ét redskab, hvor unge og voksne med udviklingshæmning kan finde hjælp og vejledninger til fx at lægge privatbudget, benytte NemID og unge at blive snydt ved online handel. Mønter og sedler har altid været nemmest at lære økonomi med; deres visuelle og fysiske form er et godt grundlag for øvelser og træning, og er således et stærkt redskab til læring om de mest simple økonomiske processer.

Social Digital har været med til at skabe Mine egne Penge-siden, som er et hjælpeværktøj til udviklingshæmmede, så de fx kan forberede sig, når de skal ind i banken eller skal have lagt et budget. Hjemmesiden indebærer bl.a. “gør det selv” – videoer, visuelle forklaringer samt skemaer for budget- og drømme, som kan downloades til privat brug.

Designet skaber rammerne

I arbejdet med hjemmesiden har Social Digital sikret tilgængelighed for kognitivt udfordrende med overskuelighed og nem navigation. Hjemmesiden tager udgangspunkt i et enkelt og konsistent design, som er skræddersyet til denne specifikke målgruppe.

Brugervenlige funktioner, design og eksempler fra det virkelige liv samt opdelinger og oplæsning af tekster er hovednøglen til et godt redskab for målgruppen. Ydermere er ULF’s egne ikoner bragt i spil for at skabe genkendelighed med andre ydelser hos ULF.