Fra social idé til digital løsning

Vi hjælper NGO’er, offentlige aktører og private virksomheder med at skabe levedygtige, digitale løsninger til gavn for mennesker med særlige behov. Vi er især dygtige til at have jeres brugere med hele vejen og på den måde samskabe en skarp løsning med en solid forankringsstrategi. Vi inddrager brugerne fra start til slut – fra problemafdækning og ideudvikling til brugertest.

Du får det, dine brugere har behov for. For os er det kvalitet, når løsningen rammer plet i brugernes behov og din organisations mål. Resultatet er en værdifuld digital løsning, der adresserer reelle behov og vitterligt er til gavn for mennesker med handicap og socialt udsatte. Digitale løsninger som brugerne kan selv bruge til at opnå bedre livskvalitet.

Se vores ydelser