Nye kurser

Digital tilgængelighed

Lær at gøre din organisations hjemmesider og online dokumenter tilgængelige.

Vi udbyder to kurser som hjælper jer med at leve op til de nye EU-lovkrav, der er trådt i kraft 23/9 2018.

Tilmeld kursus

 

TILGÆNGELIGHED OG GODE BRUGEROPLEVELSER

På kurset får du styrket dine kompetencer i at skabe tilgængeligt digitalt design og gode brugeroplevelser for jeres brugere. Din organisations hjemmesider og apps fungerer bedst, når de både er tilgængelige og giver god brugeroplevelse (UX). Jeres brugere får størst glæde og gavn af både at kunne forstå og benytte jeres tjenester. En positiv brugeroplevelse og tilgængelighed hænger sammen.

Dit udbytte af kurset

Du lærer om digital tilgængelighed – både teknisk og i design, så alle jeres brugere kan forstå og benytte jeres hjemmesider eller apps. Du får viden og værktøjer til at skabe endnu bedre brugeroplevelser (UX) med jeres løsninger. Tilgængelighed og god brugeroplevelse skal tilsammen sikre, at alle kan bruge jeres løsninger – og får gode oplevelser med at bruge dem.

MÅLGRUPPE

Social Digitals kursus i tilgængeligt design og gode brugeroplevelser henvender sig til alle, der arbejder med digitale brugergrænseflader (UI) og brugeroplevelser (UX), digitale designere, service designere, webredaktører, projektledere og lignende.

TEMAER I KURSET

 • Lovkrav og guidelines i EU-webdirektivet og gældende tilgængelighedsstandard.
 • Hvilke brugergrupper og hensyn inkluderer vi for at sikre tilgængelighed for alle?     
 • Design af god brugeroplevelse (UX) – bl.a. konsistens, tone-of-voice, god struktur og navigation, fleksibilitet og genkendelighed.
 • Tilgængelighed i digitale løsninger: Kontraster, farver, form, ikoner, alternative billedtekster samt forståelighed, brugbarhed.

TID OG STED

Kursusdag: Onsdag d. 12. december 2018 – kl. 9:00 – 15:30
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 21. november 2018.
Sted: Hos Social Digital, Hejrevej 43, 2.sal, 2400 København NV

DELTAGERPRIS

4.500 kr (ekskl. moms)

Tilmeld kursusGå til tilmelding

 

GØR DOKUMENTER TILGÆNGELIGE

På kurset lærer du at gøre jeres dokumenter i Word, PowerPoint og PDF tilgængelige til hjemmesider.

DIT UDBYTTE AF KURSET

Mange dokumenter offentliggøres på hjemmesider som Word-dokument eller PDF. Men et pdf-dokument er kun tilgængelig, hvis en medarbejder har sikret at det er gjort tilgængeligt. På kurset lærer du at tjekke tilgængelighed på en smart og effektiv måde med programmet Adobe Acrobat Pro. Og du får mulighed for at analysere PDF-dokumenter for tilgængelighed, og trænet dig i at gøre dokumenterne tilgængelige.

MÅLGRUPPE

Social Digitals kursus i at gøre online dokumenter tilgængelige er målrettet alle, der laver Word-dokumenter og PDF’er, som skal sendes eller offentliggøres digitalt. Kurset er særlig relevant for medarbejdere i denne offentlige sektor, som arbejder med web og digital kommunikation.

INDHOLD PÅ KURSET

 • Lovkrav og guidelines i EU-webdirektivet og gældende tilgængelighedsstandard.
 • Hvorfor er digital tilgængelighed vigtigt?
 • Hvad er tilgængelighed til dokumenter i fx Word, PowerPoint og PDF på nettet?
 • Hvordan kan du gøre dokumenter tilgængelige fra starten?
 • Hvordan kan din organisation arbejde struktureret og effektivt med tilgængelige dokumenter?

Microsoft Word dokumenter

Lær at gøre dokumenterne tilgængelige fra starten, når du arbejder med et Word. På kurset vil vi lærer at gøre følgende tilgængeligt:

 • Tekster og billeder
 • Formularer og tabeller
 • Links
 • Konvertering fra Word og PowerPoint til PDF, som er tilgængelig

PowerPoint

Lær at gøre dine PowerPoint præsentationer tilgængelige, så de kan deles og offentliggøres til mennesker med synshandicap. På kurset vil du lære at gøre følgende tilgængeligt:

 • Tekster og billeder
 • Grafik og tabeller
 • Video

Adobe Acrobat Pro

Lær at gøre jeres eksisterende PDF’er tilgængelig. Vi hjælper dig via Acrobat Pro med automatisk at analysere PDF’er og gøre dem tilgængelige. På kurset vil vi du lære:

 • Test PDF’er for tilgængelighed
 • Læserækkefølge for skærmlæsere, sådan at alle elementer hænger sammen kronologisk
 • Markeringer i et dokument så det bliver læsbart for skærmlæsere
 • Billeder og tilføjelse af alternativ tekst
 • Grafik og tabeller

TID OG STED

Kursusdag: Tirsdag d. 4. december 2018, kl. 9:00 – 15:30
Tilmeldingsfrist:  Tirsdag d. 13. november 2018. (d. 31. oktober 2018)
Sted: Hos Social Digital, Hejrevej 43, 2.sal, 2400 København NV

DELTAGERPRIS

4.500 kr (ekskl. moms)

Tilmeld kursusGå til tilmelding

 

VI GØR DINE DOKUMENTER TILGÆNGELIGE

Hvis du foretrækker, at vi gør dine dokumenter tilgængelige, så har du her den nemme løsning. For dig fungerer det næsten som et renseri, men her består servicen af følgende enkle trin:

 1. Du mailer os dit dokument
 2. Vi vurderer omfanget af opgaven med at gøre dokumentet tilgængeligt
 3. Vi vender tilbage til dig indenfor 48 timer med en pris for at gøre dit dokument tilgængelig digitalt.

Din pris afhænger af, hvor mange sider jeres dokument indeholder og antallet af fotos,  tabeller og grafik.

Kontakt os gerne og helt uforpligtende, hvis du vil vide mere.

KontaktGå til tilmelding