Om os

Mere fokus. Større værdi. Agilt.

Fordi I fortjener det.


Hvad er vores DNA?

Vi brænder for at hjælpe din organisation med at skabe sociale forbedringer med digitale løsninger. Forbedringer for mennesker, der er udsatte eller har handicap. Derfor samarbejder Social Digital tæt med ambitiøse NGO’er, offentlige aktører, fonde og private virksomheder om innovative digitale løsninger målrettet brugerne.

Vi tror på, at digitale løsninger kan styrke livskvaliteten hos mennesker, der er udsatte eller har handicap. Derfor er udgangspunktet altid brugernes ønsker, behov og udfordringer. Vores ydelser involverer mange eksperter i vores dygtige netværk – men de vigtigste er brugerne selv.

I Social Digital arbejder vi not-for-profit. Vi har et almennyttigt formål om at skabe social forandring med digitale løsninger til udsatte grupper. Som selvejende institution har vi en erfaren bestyrelse med ledende repræsentanter for Socialministeriet, KL, Socialt Lederforum, IT-Universitetet, erhvervslivet, teknologibranchen og brugerorganisationer.

Social Digital har designet digitale løsninger og udviklet forankringsstrategier med fx Psykiatrifonden, Ungdommens Røde Kors, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Red Barnet, Danske Handicaporganisationer, Københavns og andre kommuner og regioner samt virksomheder som KMD, Designit og flere sociale tech startups så som Tiimo, Boblberg og Be My Eyes.


UALMINDELIGE KOMPETENCER

Vi har unikke kompetencer til at hjælpe din organisation med at skabe brugerværdi, udvikle forankringsstrategi og løfte innovationshøjden i jeres digitale initiativer.

Social Digital tilfører stor social, digital og designmæssig faglighed og en velafprøvet metodisk værktøjskasse til at hjælpe jer med digital projektledelse, unikke brugerindsigter, prototyper og brugertest, forretningsudvikling og strategi for levedygtig forankring.

I alle samarbejder tager vi afsæt i vores mangeårige erfaringer og viden i krydsfeltet mellem målgrupperne på velfærdsområderne og nye digitale løsninger. Tilgangen er at byde ind med kreativ brugerinddragelse, digitale perspektiver og en solid værktøjskasse til levedygtig forankring og forretningsmodeller.