Vores kompetencer

Vi tilbyder kompetenceløft med værktøjer og viden om brugerinddragelse, digital projektledelse, forankring og sociale forretningsmodeller. I Social Digital har vi erfaringer med udvikle og forankre de muligheder, som digitale løsninger giver mennesker med unikke behov og anderledes forudsætninger.

Vi er specialiserede i krydsfeltet mellem den digitale verden og praksis på det brede socialområde. Og vi kan klæde jer fagligt på til at lede, forankre og skalere de gode sociale og digitale projekter sammen brugere, fagprofessionelle og organisation.