Design løsning med brugerfokus

Et design sprint er en 5-dages proces, hvor vi hjælper din organisation med at udvikle idéer og finde digitale løsninger på et socialt problem hos mennesker, der socialt udsatte eller har handicap. I får afklaret mål og opnår hurtigt nøgleindsigter til at prioritere de problemer, vi sammen designer prototyper på. Processen sætter jeres brugere i fokus, giver styrket innovationskraft og skaber en fælles vision for jeres løsning.