Fra idé til forankring

Social Digital står for proaktiv og agil ledelse af digitale projekter. Vi leder projektet i mål i tæt dialog med samarbejdspartnere og kunder, men også med brugeren som medskaber. Derfor er god kommunikation, kreative designprocesser og digitale prototype-værktøjer en vigtig del af vores måde at projektlede på.

Når Social Digital tager sig af den digitale projektledelse, står vi i spidsen for co-design, prototyper, brugertest, design af brugerflader, launch og forankringsstrategi.