Social forretningsmodel

Sociale, digitale løsninger risikerer at “sande til” få år efter lancering. Ofte fordi projektmidlerne er sluppet op, og der ikke er løbende indtægter til den nødvendige videreudvikling og drift.

Vi sørger for at tænke social forretning, drift og skalering fra dag et i et Springbræt-forløb, så I kan bygge en løsning på et bæredygtigt fundament.