Stærk forankring

Din organisations digitale løsning fortjener at være mere end et projekt. Derfor skal der skabes en forankringsstrategi og forretningsmodel fra start.

Business Model Canvas er et af vores værktøjer til at skabe match mellem den digitale løsning, brugere, distributionskanaler, ressourcer og omkostninger samt muligt økonomisk grundlag for at skalere og opdatere løsningen. Vi rådgiver om organisatorisk forankring og kapacitetsopbygning, der sikrer driften hos jer. Det gør vi ud fra vores særlige kompetencer og store erfaring med det sociale område indenfor handicap.