Digital projektledelse

Med dialog og samarbejde

Vi har gjort det før. Rigtig mange gange. Ført et projekt med sikker hånd fra den spæde tanke om en social udfordring til den færdige digitale løsning.

Lad os lede projektet

Social Digital hjælper din organisation med at udvikle digitale løsninger, der faktisk skaber værdi for dine brugere.

Vi kan tage jer fra socialt problem og idé til innovation og forankringsklar løsning. Det gør vi med kompetent, digital projektledelse.

Fra idé til forankring

Social Digital står for proaktiv og agil ledelse af digitale projekter. Vi leder projektet i mål i tæt dialog med samarbejdspartnere og kunder, men også med brugeren som medskaber. Derfor er god kommunikation, kreative designprocesser og digitale prototype-værktøjer en vigtig del af vores måde at projektlede på.

Når Social Digital tager sig af den digitale projektledelse, står vi i spidsen for co-design, prototyper, brugertest, design af brugerflader, launch og forankringsstrategi.