Forretning og forankring

Med økonomisk bæredygtighed

Vi tænker på, at dit projekt også skal stå på egne ben. Lad os sammen se på, hvad strategien er for forankring af jeres sociale, digitale løsninger.

Et levedygtigt projekt

Vi designer sammen med din organisation en solid strategi for bæredygtig forankring.

Jeres (sociale) forretningsmodel skal sikre, at den digitale løsning også er levedygtig efter projektets udløb.

Stærk forankring

Din organisations digitale løsning fortjener at være mere end et projekt. Derfor skal der skabes en forankringsstrategi og forretningsmodel fra start.

Business Model Canvas er et af vores værktøjer til at skabe match mellem den digitale løsning, brugere, distributionskanaler, ressourcer og omkostninger samt muligt økonomisk grundlag for at skalere og opdatere løsningen. Vi rådgiver om organisatorisk forankring og kapacitetsopbygning, der sikrer driften hos jer. Det gør vi ud fra vores særlige kompetencer og store erfaring med det sociale område indenfor handicap.